Zarówno otwartokomórkową, jak i zamkniętokomórkową piankę poliuretanową stosuje się przede wszystkim ze względu na szereg zalet. Jest ona innowacyjnym, niedrogim, skutecznym i trwałem materiałem izolacyjnym, który może być stosowany w różnych gałęziach budownictwa – nie tylko w budownictwie gospodarczo-rolnym oraz mieszkalnym. Doskonale znając ten materiał oraz pracując z nim wiele pragniemy zwrócić Państwa uwagę na cechy najistotniejsze i najkorzystniejsze z punktu widzenia inwestora.

1. PRECYZJA

Posiłkowanie się metodą natryskową, dzięki której pianka poliuretanowa zostaje nałożona na różnego rodzaju powierzchnie, pozwala na bardzo dokładne jej położenie. Niezależnie od tego, czy powierzchnia jest porowata, czy też zupełnie gładka – pianka PUR efektywnie wypełni każdą szczelinę, pozwalając tym samym zredukować ryzyko występowania tzw. mostków termicznych.

2. CZAS

Krótki czas przeprowadzonych prac. Tuż po nałożeniu pianki poliuretanowej na powierzchnie dachu, ścian, czy też innych elementów konstrukcyjnych – następuje proces sztywnienia. Trwa on bardzo krótko i niemal natychmiast przynosi oczekiwane rezultaty, czyli stworzenie skutecznej bariery termo-akustycznej.

3. KOSZTY

Stosunkowo niewielkie koszty całej inwestycji (w porównaniu z tradycyjnymi metodami ocieplania budynku) decydują o tym, że po piankę PUR sięga coraz więcej inwestorów. Należy również podkreślić, że z kosztami wiążą się mniejsze wydatki eksploatacyjne, które są rezultatem zastosowania tego typu izolacji. Istotny jest także brak konieczności przeprowadzania robót poprawkowych – np. po kilku latach użytkowania budynku, w trakcie których tradycyjny materiał izolacyjny traci swoje właściwości.

4. UNIWERSALNE ZASTOSOWANIE

Doskonała przyczepność, o której już wcześnie wspomnieliśmy, oraz krótki czas sztywnienia materiału pozwala stosować go przy różnych inwestycjach. Z ocieplania pianką poliuretanową mogą korzystać zarówno domy i obiekty mieszkalne, jak również budynki handlowe, biznesowe, przemysłowe (np. hale produkcyjne lub magazynowe) czy też obiekty komercyjne.

5. DOSKONAŁA IZOLACJA

Skuteczność – to cecha, za którą zarówno my, jako wykonawcy, jak również nasi Klienci, czyli inwestorzy cenią piankę PUR. Położona na daną powierzchnię metodą natryskową stanowi niezwykle szczelną barierę. Ocieplanie pianką okazuje się nie tylko uszczelnieniem termicznym budynku (izolacja termiczna), ale również dźwiękowym (izolacja akustyczna) oraz zabezpieczeniem go przed wilgocią (hydroizolacja).

6. BEZPIECZEŃSTWO DLA KONSTRUKCJI

Niewielka waga materiału oraz brak konieczności stosowania dodatkowych wsporników instalacyjnych sprawia, że ocieplanie budynku za pomocą pianki PUR jest całkowicie bezpieczne dla konstrukcji budynku – nie stanowi dla niego dodatkowego zagrożenia. Z tego też względu z tego rozwiązania mogą korzystać zarówno obiekty wieloletnie, jak również i nowe – będące jeszcze w stanie surowym.

7. EKOLOGICZNOŚĆ

Stosowane przez nas środki są całkowicie nieszkodliwe dla środowiska naturalnego. Zarówno prace związane z wykonaniem warstwy ociepleniowej, jak i jej wieloletnie funkcjonowanie również nie stanowi zagrożenia dla stanu środowiska.

8. NIESZKODLIWOŚĆ

Ekologiczny charakter stosowanych przez nas materiałów przekłada się także na bezpieczeństwo i komfort odczuwalny przez mieszkańców danego budynku. Pianka PUR nie sprzyja wzmożonemu zakurzeniu, nie pyli się, ani też nie strzępi, dzięki czemu jej zastosowanie można uznać za całkowicie bezpieczne i korzystne – szczególnie dla osób zmagających się z alergią bądź innymi chorobami układu oddechowego. Istotny okazuje się także fakt, iż nie wydziela ona toksycznych, drażniących i nieprzyjemnych zapachów. Jest całkowicie neutralna

  • RSS
  • Facebook
  • Google+
  • Twitter
  • YouTube
  • Pinterest